چاپ

شهرها و روستاهای تحت پوشش

 

شهرها و روشتاهای تحت پوشش تحت پوشش

 شهرها

رشت ( لشت نشا – كوچصفهان – خمام – سنگر – خشكبيجار -لولمان) صومعه سرا ( تولم شهر – گوراب زرميخ )
لنگرود ( كومله – شلمان – اطاقور ) تالش ( ليسار – اسالم - حويق - چوبر)
رودسر( كلاچاي – رحيم آباد – واجارگاه – چابكسر ) فومن ( ماسوله )
بندر انزلي سياهكل ( ديلمان )
لاهيجان ( رودبنه ) رضوانشهر (پره سر )
رودبار ( منجيل – لوشان – رستم آباد – جيرنده – توتكابن - بره سر ) ماسال ( شاندرمن )
آستانه ( بندر كياشهر ) املش (رانكوه)
آستارا ( لوندويل) شفت ( احمد سرگوراب )

 روستاها

آستانه اشرفيه- بندركياشهر: دهسر، لاكوژده و نقره ده رودسر- رحيم آباد :بـنـد بـن ، كـربـا سـرا ، خـمـپته ، گيله سرا ، ‌جعفر سرا و ‌پل دشت
آستارا : عنبـران ، قلعـه ، باغچه سـرا ، بيجـاربين ، ‌كشفي و ‌لمير محله صومعه سرا : واقعه دشت و لاد مخ
لنگـرود : بـازارده ، ليلاكوه ، سـالكو يه بـالا ، سـالكو يه پايين ،‌ ملات ، پرشكوه ، كولاك محله و يعقوبيه رودبار- منجيل : علي آباد پايين
رودسـر- كلاچـاي : دوگل سـرا، تـازه آباد بهـارسـرا، نعمت سـرا ، دهكده قـدس ، كندسـر ، قـاشق تـراش محله ، بـي بالان ، امير بنده ، ايسم ،‌ اردو محله ،‌ گزافرود اوليا ، ليمنجوب بالانوده رشت : خان عمو
رودسر : احمد آباد ، چافجير ، گيشاكجان و نا صر سرا بندر انزلي : حسن رود و طالب آباد

. تعداد بازدید: 8804.