واکنش سخنگوی دولت به انتقال آب از دریای خزر به سمنان