صفحه اصلی > تحقیقات > اعضای کمیته تحقیقات 
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن ثابت
پست الکترونیک
1
سید محسن حسینی
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت
رئیس کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع آب استان
۰۱۳-۳۳۳۲۲۸۲۸
research(at)gpww.ir
2
رضا پور شعبان
معاون برنامه ریزی و منابع انسانی
۰۱۳-۳۳۳۶۸۳۳۳
research(at)gpww.ir
3
مازیار غلامپور
معاون بهره برداری
۰۱۳-۳۳۵۶۹۱۲۷
bahrehbardari(at)gpww.ir
4
علیرضا غیاثی
معاون مهندسی و توسعه
۰۱۳-۳۳۳۲۷۱۶۶
mohandesi(at)gpww.ir
5
مرتضی صانع دوست
مشاور فنی مدیر عامل
m.Sanedoust(at)gpww.ir
6
رامین بهبودی
مدیر دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات
۰۱۳-۳۳۳۲۹۶۳۳
research(at)gpww.ir
7
مریم صفاری
رئیس گروه تحول اداری و بهبود بهره وری
۰۱۳-۳۳۳۲۹۶۳۳
research(at)gpww.ir
8
مژگان فرزین
رئیس گروه تحقیقات
۰۱۳-۳۳۳۲۹۶۳۳
research(at)gpww.ir
9
زهرا امینی پور
کارشناس ارزیابی عملکرد
۰۱۳-۳۳۳۲۹۶۳۳
research(at)gpww.ir
10
سیده ضحی حجازی
مدیر دفتر کنترل کیفیت آب و فاضلاب
۰۱۳-۳۳۵۶۹۱۲۸
bahrehbardari(at)gpww.ir
11
حسین علیزاده
کارشناس مسئول ناظر اجرای طرح های آب
۰۱۳-۳۳۳۲۷۱۶۶
h.alizadeh(at)gpww.ir
12
مریم نوابیان
عضو هیئت علمی دانشگاه
Navabian(at)Guilan.ac.ir


شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : اعضای کمیته تحقیقات
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط : مدیر سیستم
آخرین به روزرسانی : 1398/08/14