صفحه اصلی > تحقیقات > اولویتهای تحقیقاتی سال 97 

اولویت های تحقیقاتی سال 1397

 

  • بررسی روش های حذف یا استفاده مجدد از آلومینیوم و آهن موجود در لجن تصفیه خانه بزرگ آب گیلان با رویکرد روش های نوین
  • ارزیابی عملکرد فلومترهای حجیم مورد استفاده در استان گیلان و ارائه راهکارهای بهبود (قرارداد منعقد گردیده است)
  • ارائه روش های نوین گندزدایی پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب
  • امکان سنجی ، طراحی و ساخت سیستم انتقال دیتا از طریق خطوط لوله انتقال
  • بررسی چالش های تخلیه از تانکرهای حمل فاضلاب و لجن به شبکه فاضلاب و راهکارهای ساماندهی سپتاژ 


شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : اولویتهای تحقیقاتی سال 97
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط : مدیر سیستم
آخرین به روزرسانی : 1397/09/06