صفحه اصلی > خدمات مشترکین > خدمات در دفاتر پیشخوان دولت > تعرفه و اسامی خدمات در دفاتر پیشخوان دولت 

ورود به سامانه جامع دفاتر پیشخوان (* توجه: سامانه مذکور تنها به کاربران دفاتر پیشخوان دولت اختصاص داشته و کاربران عادی سایت امکان ورود به آن را ندارند)

 

خدمات دفاتر پیشخوان دولت

 

نام خدمت
وضعیت ارائه خدمت در دفاتر پیشخوان دولت
تعرفه (ریال)
قبض المثنی
ارائه می شود
۴۰۰۰
قبض ویژه
بزودی ارائه می گردد
۴۰۰۰
درخواست تغییرکاربری (تغییرنوع مصرف)
ارائه می شود
۱۹۰۰۰
ترکیدگی لوله
ارائه می شود
۱۰۰۰۰
درخواست تست کنتور ( اعلام خرابی کنتور)
ارائه می شود
۱۰۰۰۰
درخواست تعویض کنتور
ارائه می شود
۱۰۰۰۰
درخواست جمع آوری انشعاب
ارائه می شود
۱۵۰۰۰
درخواست جابجایی کنتور
ارائه می شود
۱۵۰۰۰
درخواست تغییر نام
ارائه می شود
۲۰۰۰۰
درخواست برقراری انشعاب
ارائه می شود
۳۰۰۰۰


اسامی دفاتر پیشخوان ارائه کننده خدمات آبفا

 شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : تعرفه و اسامی خدمات در دفاتر پیشخوان دولت
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط : مدیر سیستم
آخرین به روزرسانی : 1398/04/22