صفحه اصلی > درباره ما > معاونت ها > معاونت بهره برداری > دفتر بهره برداری از تأسیسات آب 

دفتر بهره برداری از تأسیسات آب

 

عناوین وظائف و مسئوليتها :

نظارت بر روند تأمین، انتقال و توزیع آب و رسیدگی به شکایات مشترکین در خصوص نحوه توزیع آب
نظارت بر روند انجام مطالعات و استقرار سامانه های تله متری و کنترل از راه دور تأسیسات آب تحت پوشش
نظارت بر روند پیاده سازی نظام نگهداری و تعمیرات برنامه ای و کنترل عملیات اجرایی نگهداری و تعمیرات در مجموعه تأسیسات آبرسانی، ایستگاههای پمپاژ، تصفیه خانه های آب و خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب
کنترل وضعیت تأمین آب به ویژه میزان آبدهی چاهها و پیگیری انجام عملیات ویدیومتری و بازسازی چاههای در مدار بهره برداری
پیگیری بهره گیری از تکنولوژی نوین به ویژه بهبود کیفیت آب تصفیه شده و یا آب تولیدی با استفاده از سیستم های نانو در مجموعه بهره برداری و برنامه ریزی تأمین و توزیع آب مورد نیاز شهرها با هماهنگی واحدهای بهره برداری شهری
پیگیری برنامه های پدافند غیر عامل به ویژه برای مجموعه های حساس و مهم اعلام شده و پیگیری برنامه های حفاظت و ایمنی کار در راهبری و بهره برداری از تأسیسات
نظارت بر بهره برداری از خطوط آبرسانی (مشترک بین شهری ) شامل تاسیسات آبگیری از رودخانه به تصفیه خانه ها ، خطوط انتقال و مخازن جمع آوری مشترک

 شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : دفتر بهره برداری از تأسیسات آب
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط : مدیر سیستم
آخرین به روزرسانی : 1397/06/13