صفحه اصلی > درباره ما > معاونت ها > معاونت بهره برداری > دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب 

دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب

 

عناوین وظائف و مسئوليتها :

نظارت بر حسن اجرای برنامه ی عملیاتی واحدهای کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب مشتمل بر : مدیریت کیفیت منابع آب ، کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، کنترل کیفیت در شبکه های توزیع و تاسیسات آب و فاضلاب، احداث و یا تجهیز آزمایشگاهی آب و فاضلاب و مدیریت اطلاعات در شهرهای تابعه
تهیه و تدوین دستور العمل های مورد نیاز برای هماهنگ سازی نحوه ی انجام فعالیت ها و اطمینان از انجام صحیح فعالیت های کنترل کیفیت آب و فاضلاب (نظیر دستورالعمل های نحوه ی انجام کلرسنجی ، نمونه برداری ، چک لیست های بازدید ...) برای واحدهای تابعه
مشارکت در تصمیم گیری در خصوص خرید تجهیزات لازم مورد نیاز واحدهای کنترل کیفیت (اعم از تجهیزات آزمایشگاهی و یا تجهیزات گندزدایی آب شرب ) از لحاظ فنی
تهیه وارایه ی گزارش های تحلیلی از وضعیت کیفی آب (از منابع تا نقاط مصرف ) به مقام های بالاتر

 شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط : مدیر سیستم
آخرین به روزرسانی : 1397/06/13