صفحه اصلی > درباره ما > نمودار سازمانی > چارت تشکیلاتی شرکت 

چارت تشکیلات کلی شرکت آبفای شهری استان گیلان

 

مدیر عامل

دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل

مدیر واحد تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

جایگاه شاهدان انقلاب

مجریان طرح های مهم

مدیر آب و فاضلاب شهر

اداره حفاظت، ایمنی و سلامت کار

دفتر حسابرسی و نظارت مالی

امور حقوقی تحصیل و تملک اراضی

دفتر قراردادها

روابط عمومی و آموزش همگانی

دفتر حراست و امور محرمانه

معاونت بهره برداری

دفتر بهره برداری از تاسیسات آب

دفتر بهره برداری از تاسیسات فاضلاب

دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب

دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد

دفتر انرژی و سیستم های کنترل

معاونت مهندسی و توسعه

دفتر فنی و خدمات مهندسی

دفتر اجرای طرح های تامین و توزیع آب

دفتر اجرای طرح های جمع آوری و تصفیه فاضلاب

معاونت مشترکین و درآمد

دفتر خدمات مشترکین

دفتر وصول درآمد

گروه پیاده سازی و اجرای تعرفه

معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی

دفتر منابع انسانی و آموزش

دفتر آمار و فناوری اطلاعات

دفتر بودجه و بررسی های اقتصادی

دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات

معاونت مالی و پشتیبانی

امور مالی و ذیحسابی

امور اداری

امور بازرگانی

اداره انبار هاشناسنامه صفحه
عنوان صفحه : چارت تشکیلاتی شرکت
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط : مدیر سیستم
آخرین به روزرسانی : 1397/06/14