صفحه اصلی > درباره ما > معاونت ها > معاونت خدمات مشترکین و درآمد >  رئیس گروه پیاده سازی و اجرای تعرفه 

رئیس گروه پیاده سازی و اجرای تعرفه

عناوین وظائف و مسئوليتها :

  • راهنمایی مجریان تعرفه ها به منظور حسن اجرای تعرفه ها
  • همکاری در به روز آوری سیستم نرم افزاری مورد عمل
  • دریافت تعرفه ابلاغی و هماهنگی با پیمانکار مربوطه جهت اصلاح نرم افزار بر اساس تعرفه ابلاغی
  • نظارت بر ورود اطلاعات دریافتی از مشترکین بر اساس فرمت های قرائت کنتور، چاپ به موقع قبوض و ارائه به واحد مربوطه جهت توزیع، اصلاح اشتباهات پیش آمده حسب مورد بر اساس شکایت مشترکین

 شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : رئیس گروه پیاده سازی و اجرای تعرفه
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط :
آخرین به روزرسانی : 1397/03/07