صفحه اصلی > درباره ما > معاونت ها > معاونت خدمات مشترکین و درآمد > دفتر خدمات مشترکین 

دفتر خدمات مشترکین

عناوین وظائف و مسئوليتها :

  • نظارت بر سیستم امور مشترکین و پیگیری مراحل استقرار سیستم مکانیزه در امور مربوط به خدمات مشترکین
  • نظارت بر نصب انشعابات (آب، فاضلاب)
  • شناسائی انشعابات خاص و شبکه های فرعی
  • پیگیری علل عدم پرداختها، مطالعات معوق و انجام اقدامات لازم
  • اقدامات لازم جهت حذف انشعابات غیر مجاز، تعیین خسارات وارده، تغییر کاربری و تفکیک

 شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : دفتر خدمات مشترکین
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط :
آخرین به روزرسانی : 1397/03/07