صفحه اصلی > درباره ما > معاونت ها > معاونت خدمات مشترکین و درآمد > دفتر وصول درآمد 

دفتر وصول درآمد

عناوین وظائف و مسئوليتها :

  • نظارت برایجاد سیستم مکانیزه وصول درآمد ومطالبات در واحدهای مربوط وشناسایی منابع مالی وهزینه های اقتصادی
  • بررسی میزان وصول درآمد آب بهاء، حق اشتراک آب و فاضلاب توسط واحدهای آب و فاضلاب شهرهای تابعه و کنترل دقیق موارد عدم وصول مطالبات به تفکیک کاربری و دوره مصرف
  • نظارت بر نحوه محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب وکنترل قبوض آب بهاء
  • بررسی و اظهار نظر در مورد متقاضیان خاص و نظارت و پیگیری در اخذ مطالبات از مصرف کنندگان عمده (نیروی انتظامی و نظامی، نهادها، سازمانها و ارگانهای دولتی و سایر مشترکین عمده)
  • نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم صورت مالی و بیلان کلی درآمدها و جمع بندی آنها
  • پیگیری دقیق عدم وصول و نظارت بر جرایم تعیین شده مربوط به تأخیر و عدم وصولی

 شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : دفتر وصول درآمد
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط :
آخرین به روزرسانی : 1397/03/07