صفحه اصلی > درباره ما > معاونت ها > معاونت خدمات مشترکین و درآمد > وظایف و مسئولیتهای معاونت خدمات مشترکین و درآمد 

وظایف و مسئولیتهای معاونت خدمات مشترکین و درآمد

۱- برنامه ریزی به منظور انجام بموقع و صحیح خدمات رسانی به مشترکین

۲- تدوین روش های مناسب در رسیدگی به کار مراجعان و مشترکین و نظارت بر نحوه ی استقرار سیستم امور مشترکین

۳- نظارت بر اجرای دقیق تعرفه ها و تطبیق آن ها با قوانین و مقررات شرکت

۴- نظارت بر نصب انشعابات (آب، فاضلاب)

۵- شناسایی انشعابات خاص و شبکه های فرعی

۶- برنامه ریزی و نظارت بر نحوه ی قرائت کنتور، میزان وصولی و ثبت گزارشات

۷- شناسایی کنتورهای معیوب و پی گیری جهت رفع مشکل و نظارت بر امور مربوط به حذف انشعابات غیر مجاز

۸- نظارت برایجاد سیستم مکانیزه ی وصول درآمد و مطالبات

۹- همکاری در تعیین ضوابط محاسبه قیمت تمام شده ی آب مصرفی، هزینه ی دفع فاضلاب و حق انشعاب آب و فاضلاب

۱۰- تجزیه و تحلیل درآمدها، وصول مطالبات و‌ کنترل دقیق موارد عدم وصول مطالبات

۱۱- بررسی میزان وصول درآمد آب بهاء و حق اشتراک آب و فاضلاب

۱۲- نظارت بر نحوه ی محاسبه ی حق انشعاب آب و فاضلاب و کنترل قبوض آب بهاء

۱۳- بررسی و اظهار نظر در مورد متقاضیان خاص و نظارت و پی گیری در اخذ مطالبات از مصرف کنندگان عمده

۱۴- بررسی علل عدم پرداخت ها و پی گیری لازم در خصوص وصول مطالبات معوق و قطع و وصل اشتراک

۱۵- نظارت بر تهیه ی صورت حساب و بیلان کلی درآمد

۱۶- آگاهی دقیق از مبانی تعرفه های مورد عمل

۱۷- راهنمایی مجریان تعرفه ها به منظور حُسن اجرای تعرفه ها

۱۸- همکاری در به روزآوری سیستم نرم افزاری مورد عمل

 شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : وظایف و مسئولیتهای معاونت خدمات مشترکین و درآمد
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط :
آخرین به روزرسانی : 1397/03/07