صفحه اصلی > درباره ما > معاونت ها > معاونت مالی و پشتیبانی > امور بازرگانی 

امور بازرگانی

عناوین وظائف و مسئوليتها :

  • نظارت و بررسی درخواستهای خرید لوازم و وسایل مورد نیاز و هماهنگی با مسئولین واحدهای مختلف جهت کسب اطلاعات مربوط به مشخصات فنی و کمیت و کیفیت کالا یا شرح خدمات مورد نیاز
  • هماهنگی جهت خرید سفارشات، نظارت وکنترل برامور بازرگانی وخریدهای داخلی و خارجی، تأئید کالا و خدمات وانطباق قیمتهای خرید با قیمتهای واقعی و نظارت بر عملیات ترخیص کالا و سفارشات
  • نظارت و رسیدگی بر انطباق قیمت کالا با صورت حسابها و اسناد خرید و شرکت در کمیسیونهای خرید به منظور انتخاب کالاهای مرغوب از نظر کمی و کیفی
  • نظارت برثبت وپیگیری مراحل خرید از زمان سفارش تا موقع تحویل کالا شامل گشایش اعتبارات اسنادی، تنظیم اوراق ثبت سفارشات، بیمه وحمل ونقل وسایرمدارک
  • نظارت بر نحوه هزینه کردن تنخواه توسط کارپردازان و نظارت بر اسناد کالاها و خدمات خریداری شده و ارسال به امور مالی و نگهداری حساب کالاهای خریداری شده با هماهنگی امور مالی

 شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : امور بازرگانی
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط :
آخرین به روزرسانی : 1397/03/07