صفحه اصلی > درباره ما > معاونت ها > معاونت مالی و پشتیبانی > وظایف و مسئولیتهای معاونت مالی و پشتیبانی 

وظایف و مسئولیتهای معاونت مالی و پشتیبانی

۱- دریافت اهداف، سیاست ها و خط مشی از مدیریت مافوق

۲- برنامه ریزی لازم به منظور انجام فعالیت های حوزه و ارتقای بهره وری و بهبود فعالیت های مربوطه

۳- انجام اقدامات مربوط به امور مالی و ذی حسابی، اداری و رفاه، بازرگانی، انبارداری، خدمات و ارائه ی روش های مدون اصلاح-شده

۴- نظارت بر ارائه ی خدمات مناسب اداری - پشتیبانی به کارکنان و واحدهای شرکت

۵- مطالعه در زمینه ی بهبود عملیات مالی و ذی حسابی

۶- نظارت بر انجام امور پرسنلی - اداری از قبیل اجرای نظام پرداخت و صدور احکام پرسنلی بر اساس مصوبات و تصمیمات معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی، اجرای امور رفاهی، درمان، بیمه و بازنشستگی و انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری اسناد پرسنلی

۷- همکاری لازم با معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی و مراکز آموزشی در برگزاری آزمون استخدامی

۸- نظارت بر امور مربوط به بهداشت عمومی محیط کار

۹- همکاری در ارزشیابی سالیانه ی کارکنان

۱۰- همکاری در ایجاد تعاونی مسکن و مصرف کارکنان بر اساس دستورالعمل های ابلاغی

۱۱- انجام امور بازرگانی و سفارشات، خرید و تدارکات و همچنین نحوه ی تخصیص تنخواه گردان و رعایت دقیق دستورالعمل ها و مقررات فنی و مالی

۱۲- انجام امور انبارداری و انبارگردانی سالیانه و حذف فعالیت های زائد و پیاده سازی روش های جدید انبارداری

۱۳- همکاری با معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی جهت تهیه و تنظیم بودجه

۱۴- همکاری در برنامه ریزی و نظارت بر تخصیص بودجه و کنترل هزینه های جاری و سرمایه ای و تهیه ی جداول تخصیص، اصلاح و متمم بودجه

۱۵- نظارت بر فعالیت و عملکرد پیمانکاران و انجام مناقصات مربوطه

۱۶- تهیه ی آمار و اطلاعات مورد نیاز و ارائه ی گزارشات لازم در زمینه فعالیت های مالی و اداری

 شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : وظایف و مسئولیتهای معاونت مالی و پشتیبانی
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط :
آخرین به روزرسانی : 1397/03/07