صفحه اصلی > درباره ما > معاونت ها > معاونت مهندسی و توسعه > وظایف و مسئولیتهای معاونت مهندسی و توسعه 

وظایف و مسئولیتهای معاونت مهندسی و توسعه

۱- تعیین هدف های قابل حصول در زمینه ی توسعه ی تأسیسات و ظرفیت های آب و فاضلاب شهری

۲- نظارت بر اجرای طرح ها و انجام مطالعات مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب، شبکه های آب رسانی، احداث مخازن، خطوط انتقال و ایستگاه های پمپاژ، ساختمان های اداری و انبارها

۳- بررسی و نظارت بر پروژه و تعیین نحوه ی کاربرد استانداردهای مربوط به پروژه

۴- انجام برنامه ی زمان بندی بررسی نحوه ی پیشرفت پروژه

۵- نظارت بر رعایت استانداردهای فنی و زیست محیطی در اجرای طرح ها

۶- استفاده از فناوری پیشرفته ی مناسب و استانداردهای فنی در حوزه ی مسئولیت

۷- کنترل بر طراحی و انجام مطالعات، نقشه های مربوط به تصفیه خانه ها و تأسیسات آب و فاضلاب

۸- نظارت بر ایجاد و توسعه ی شبکه های توزیع آب شهری، احداث مخازن سیلابی و ذخیره آب عملیات اجرایی ایستگاه های پمپاژ آب، تصفیه خانه های آب و تأسیسات جنبی

۹- تهیه و تنظیم استانداردهای متداول در زمینه ی طرح های فاضلاب، ارزیابی و انتخاب پیمانکاران از نظر فنی و تخصصی

۱۰- تهیه و یا تأیید طرح های شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب، نظارت بر چگونگی اجرای طرح های تأسیسات فاضلاب توسط پیمانکاران و تهیه ی گزارشات فنی حاوی نظرات و پیشنهادات اصلاحی

۱۱- تصویب نهایی نقشه ها، پروفیل ها ، طرح ها و پروژه های آب و فاضلاب و انطباق آن

۱۲- توجه به مدت زمان شروع طرح تا مرحله ی بهره برداری و ارائه ی نظرات اصلاحی در جهت پیشبرد کارها

۱۳- برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه ی شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب، خطوط انتقال، ایستگاه های پمپاژ و تصفیه-خانه ها و تأسیسات جنبی

۱۴- انجام بازدیدهای منظم از وضعیت پیشرفت پروژه ها و ارائه ی راهنمایی و صدور دستورات لازم

۱۵- تهیه ی اسناد مناقصه و شرایط خصوصی پیمان، طرح ها و پروژه های شرکت

۱۶- نظارت برحُسن اجرای ضوابط انتخاب پیمانکاران، مشاوران و ارزیابی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران

 شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : وظایف و مسئولیتهای معاونت مهندسی و توسعه
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط :
آخرین به روزرسانی : 1397/03/06