صفحه اصلی > درباره ما > معاونت ها > معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی > دفتر بودجه و بررسی های اقتصادی 

دفتر بودجه و بررسیهای اقتصادی

عناوین وظائف و مسئوليتها :

  • تهیه بودجه با نگرش برون سپاری و تنظیم واجراي بودجه عملیاتی و سرمایه ای و جاری شرکت و تهیه گزارشات عملکرد
  • تهیه و تلفیق بودجه پیشنهادی و تنظیم جدول تقسیم اعتبارات طرحها بر اساس سیاستها
  • ارائه راه حلها و پیشنهادات جهت اصلاح بودجه در موارد لزوم
  • کنترل و تحلیل بودجه در مقاطع زمانی کوتاه مدت جهت اصلاح انحراف عملکرد از بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات هزینه و درآمد و ارائه راهکار جهت به حداقل رساندن انحرافات
  • ایجاد بانک اطلاعاتی قیمت تمام شده آب
  • تدوین روشها و سیاست های مالی و اقتصادی برای افزایش کارآیی

 شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : دفتر بودجه و بررسی های اقتصادی
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط :
آخرین به روزرسانی : 1397/03/06