صفحه اصلی > خدمات الکترونیک > زمان های خروج از دسترس خدمات 

UPTIME


 

این پرتال در حال حاضر به صورت 24 ساعته در حال فعالیت بوده و در صورت نیاز به انجام عملیات فنی و یا بروزرسانی در هر بخش از پرتال، مراتب به صورت ویژه در این قسمت و صفحه نخست پرتال، اطلاع رسانی خواهد شد.شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : زمان های خروج از دسترس خدمات
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط : مدیر سیستم
آخرین به روزرسانی : 1397/08/07