صفحه اصلی > آمار و اطلاعات > قیمت تمام شده > قیمت تمام شده یک متر مکعب فاضلاب > قیمت تمام شده فاضلاب 1392 

قیمت تمام شده فاضلاب۱۳۹۲

 

ردیف

شرح

ریال/مترمکعب

1

هزینه نیروی کار

618

2

استهلاک

1913

3

نگهداری و تعمیرات و بیمه داراییها

170

4

خرید آب خام و حق االنظاره

0

5

برق مصرفی

13

6

مواد مصرفی

0

7

سهم جذب شده هزینه های سرمایه ای

73-

8

خدمات قراردادی

241

9

سایر هزینه های فرایندی

235

قیمت تمام شده یک مترمکعب آب به ریال

3117شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : قیمت تمام شده فاضلاب 1392
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط : مدیر سیستم
آخرین به روزرسانی : 1397/08/07