صفحه اصلی > آمار و اطلاعات > قیمت تمام شده > قیمت تمام شده یک متر مکعب فاضلاب > قیمت تمام شده فاضلاب 1393 

قیمت تمام شده فاضلاب ۱۳۹۳

ردیف
شرح
ریال / مترمکعب
1
هزینه نیروی کار
۸۳۴
2
استهلاک
۲۱۶۶
3
نگهداری و تعمیرات و بیمه داراییها
۲۹۰
4
خرید آب خام و حق النظاره
۰
5
برق مصرفی
۴
6
مواد مصرفی
۳
7
سهم جذب شده هزینه های سرمایه ای
۰-
8
خدمات قراردادی
۲۵۳
9
سایر هزینه های فرایندی
۳۱۹
قیمت تمام شده یک مترمکعب فاضلاب به ریال
۳۸۶۷


شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : قیمت تمام شده فاضلاب 1393
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط :
آخرین به روزرسانی : 1398/04/22