صفحه اصلی > آمار و اطلاعات > قیمت تمام شده > قیمت تمام شده یک متر مکعب فاضلاب > قیمت تمام شده فاضلاب 1394 

قیمت تمام شده فاضلاب۱۳۹۴

 

ردیف

شرح

ریال/مترمکعب

1

هزینه نیروی کار

۱۲۸۱

2

استهلاک

۲۳۴۵

3

نگهداری و تعمیرات و بیمه داراییها

۲۵۶

4

برق مصرفی

۳۴

5

مواد مصرفی

۱

6

خدمات قراردادی

۴۵۳

7

سهم جذب شده هزینه های سرمایه ای

۳۵-

8

سایر هزینه های فرایندی

۳۷۲

قیمت تمام شده یک مترمکعب فاضلاب به ریال

۴۷۰۶شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : قیمت تمام شده فاضلاب 1394
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط : مدیر سیستم
آخرین به روزرسانی : 1397/08/07