صفحه اصلی > آمار و اطلاعات > قیمت تمام شده > قیمت تمام شده یک متر مکعب آب > قیمت تمام شده آب 1393 

قیمت تمام شده آب۱۳۹۳

ردیف
شرح
ریال / مترمکعب
1
هزینه نیروی کار
۱۹۷۱
2
استهلاک
۴۲۳۶
3
نگهداری و تعمیرات و بیمه داراییها
۳۰۳
4
خرید آب خام و حق النظاره
۳۸۸
5
برق مصرفی
۲۳۴
6
مواد مصرفی
۷۴
7
سهم جذب شده هزینه های سرمایه ای
۰-
8
خدمات قراردادی
۷۷۹
9
سایر هزینه های فرایندی
۴۹۹
قیمت تمام شده یک مترمکعب آب به ریال
۸۴۸۵


شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : قیمت تمام شده آب 1393
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط :
آخرین به روزرسانی : 1398/04/22