صفحه اصلی > آمار و اطلاعات > قیمت تمام شده > قیمت تمام شده یک متر مکعب آب > قیمت تمام شده آب 1393 

قیمت تمام شده آب۱۳۹۳

 

ردیف

شرح

ریال/مترمکعب

1

هزینه نیروی کار

1971

2

استهلاک

4236

3

نگهداری و تعمیرات و بیمه داراییها

303

4

خرید آب خام و حق االنظاره

388

5

برق مصرفی

234

6

مواد مصرفی

74

7

سهم جذب شده هزینه های سرمایه ای

0-

8

خدمات قراردادی

779

9

سایر هزینه های فرایندی

499

قیمت تمام شده یک مترمکعب آب به ریال

8485شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : قیمت تمام شده آب 1393
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط : مدیر سیستم
آخرین به روزرسانی : 1397/08/07