صفحه اصلی > آمار و اطلاعات > قیمت تمام شده > قیمت تمام شده یک متر مکعب آب > قیمت تمام شده آب 1394 

قیمت تمام شده آب۱۳۹۴

 

ردیف

شرح

ریال/مترمکعب

1

هزینه نیروی کار

۲۴۹۲

2

استهلاک

۴۲۳۷

3

نگهداری و تعمیرات و بیمه داراییها

۴۲۹

4

خرید آب خام و حق االنظاره

۷۸۰

5

برق مصرفی

۱۷۳

6

مواد مصرفی

۷۳

7

سهم جذب شده هزینه های سرمایه ای

۳۵-

8

خدمات قراردادی

۶۸۸

9

سایر هزینه های فرایندی

۴۷۴

قیمت تمام شده یک مترمکعب آب به ریال

۹۳۱۱شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : قیمت تمام شده آب 1394
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط : مدیر سیستم
آخرین به روزرسانی : 1397/08/07