صفحه اصلی > درباره ما > معاونت ها > معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی > وظایف و مسئولیت های معاونت 

وظایف و مسئولیت های معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی

 

۱- انجام فعالیت های مربوط به تدوین روش ها و سیاست ها، تهیه و تنظیم خط مشی ها و تدوین برنامه های ادواری با هماهنگی سایر بخش های شرکت

۲- بررسی طرح ها و برنامه ها و هماهنگی با اهداف و سیاست های تعیین شده و ارائه ی پیشنهاد در جهت اصلاح و در صورت لزوم تلفیق طرح ها و برنامه ها جهت ارتقای بهره وری

۳- تدوین شاخص ها و معیارهای برنامه و پیشنهاد انجام مطالعات مرتبط با حوزه های کاری و نظارت بر برنامه های اجرا شده و تعیین انحراف معیار

۴- انجام فعالیت های مربوط به جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات و به روزآوری آمار و اطلاعات، تعیین و ارزیابی سیستم های موجود، طراحی و راه اندازی سیستم های مورد نیاز

۵- ایجاد و ارتقای سیستم های اطلاعات مدیریت، ترویج مکانیزاسیون سیستم ها، تلفیق و ادغام اطلاعات به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی

۶- تهیه و تنظیم تشکیلات کلی و تفصیلی و نظارت بر اجرای آن

۷- انجام فعالیت های مربوط به طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و نظام پرداخت

۸- برنامه ریزی و نیازسنجی نیروی انسانی و آموزشی به منظور جذب و نقل و انتقال و ارتقای سطح علمی کارکنان و افزایش بهره وری

۹- نظارت بر اجرای نظام ارزشیابی کارکنان و واحدهای حوزه ی معاونت

۱۰- پی گیری و تحلیل امور مربوط به بازنشستگان و موظفین شرکت ها

۱۱- پی گیری و تحلیل امور مربوط به پوشش خدمات درمانی

۱۲- پی گیری و تحلیل امور مربوط به تحول و ارتقای سلامت اداری

۱۳- همکاری در بررسی راهکارهای عملی برون سپاری فعالیت ها

۱۴- انجام فعالیت های مربوط به تدوین روش ها و سیاست های مالی و اقتصادی و ارائه ی پیشنهاد مطلوب به منظور افزایش کارایی فعالیت ها و برنامه های شرکت

۱۵- برنامه ریزی عملیاتی، تهیه و تنظیم بودجه سالانه، تدوین شاخص ها و معیارهای برنامه، تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده، درآمد و هزینه شرکت

۱۶- تهیه و تدوین مشخصات و نتایج تحقیقات کاربردی و ایجاد زمینه لازم به منظور جذب متخصصان و کارشناسان ذیربط در انجام تحقیقات

۱۷- انجام فعالیت های مربوط به انجام وظایف و مسئولیت های دبیرخانه کمیته ی تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

 شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : وظایف و مسئولیت های معاونت
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط :
آخرین به روزرسانی : 1397/03/06