صفحه اصلی > درباره ما > حوزه مدیریت عامل > وظایف و مسئولیت های مدیرعامل 

وظایف و مسئولیت های مدیرعامل

 

۱- برنامه ريزي لازم به منظور انجام فعاليت هاي حوزه و ارتقای بهره وري و بهبود مديريت

۲- تهيه و تنظيم خط مشي ها و تدوين برنامه هاي ادواري با هماهنگي ساير بخش هاي شركت و تعيين اولويت طرح ها و برنامه ها و ارائه به مديريت عامل

۳- تدوين روش ها و سياست ها، تعيين و ارزيابي سيستم هاي موجود و طراحي سيستم هاي جديد در راستاي تحقق اهداف شركت

۴- تجزيه و تحليل اطلاعات كلان شركت و تدوين چارچوب هاي نظام هاي آماري و اطلاعات در چارچوب وظايف و مسئوليت-هاي شركت

۵- نظارت بر تهيه و تنظيم تشكيلات كلي و تفصيلي و اجراي آن

۶- بررسي ظرفيت هاي مالي،‌ امكانات اجرايي و پرسنلي به منظور انجام اولويت بندي هاي لازم در تدوين برنامه هاي شركت

۷- برنامه ريزي عملياتي، نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه سالانه، تدوين شاخص ها و معيارهاي برنامه و پيشنهاد انجام مطالعات مرتبط با حوزه هاي كاري

۸- برنامه ريزي و ايجاد بسترهاي لازم در راستاي توسعه تحقيقات كاربردي و رشد دانش

۹- برنامه ريزي و هدايت سياست هاي توسعه ی فناوري اطلاعات

۱۰- انجام برنامه ريزي و هدايت برنامه ها و سياست هاي حوزه ی مديريت منابع انساني در راستاي توسعه ی همه جانبه ی منابع انساني

۱۱- نظارت بر تحقق اهداف موافقتنامه هاي عمراني

۱۲- نظارت و هماهنگي در تحقق اهداف بودجه

 شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : وظایف و مسئولیت های مدیرعامل
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط :
آخرین به روزرسانی : 1397/03/05