صفحه اصلی > درباره ما > حوزه مدیریت عامل > دفتر هیأت مدیره و مدیرعامل 

دفتر هیأت مدیره و مدیرعامل

 

عناوین وظایف و مسئوليتها :

۱- پاسخ گویي مناسب به تلفن هاي دفتر و مراجعين حضوري

۲- هماهنگي و تعيين وقت ملاقات هاي حضوري اشخاص با مديرعامل

۳- تنظيم برنامه ی ملاقات و جلسات داخلي و خارجي مدير عامل

۴- ارائه ی نامه هاي وارده جهت ملاحظه ی رئيس هيأت مديره و مديرعامل به صورت روزانه

۵- ابلاغ دستورات، نامه ها و مراسلات به واحدهاي ذي ربط حسب مورد

۶- پي گيري به منظور آماده نمودن و ارسال دستور جلسات

۷- پي گيري تلفني امور محوله با سازمانها، ادارات، نهادها و مؤسسات دولتي و مركزي

۸- گزارش موارد مهم روزانه به مديرعامل

۹- انجام اقدامات لازم به منظور تعيين وقت جلسات

۱۰- تنظيم صورتجلسات مربوطه

۱۱- تهيه ی پيش نويس مكاتبات و نامه هاي ضروري

۱۲- جمع آوري و آماده نمودن اطلاعات مورد نياز مديرعامل و تهيه ی گزارشات و جداول آماري

۱۳- هماهنگي جهت تعيين وقت مديرعامل جهت مصاحبه با مطبوعات

۱۴- انجام پي گيري هاي لازم جهت تايپ نامه هاي فوري و ضروري مربوطه از طريق مسئول دفتر

۱۵- انجام سایر امور ارجاعی مرتبط با شغل

 شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : دفتر هیأت مدیره و مدیرعامل
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط :
آخرین به روزرسانی : 1397/03/05