صفحه اصلی > درباره ما > حوزه مدیریت عامل > دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت 

دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت

 

عناوین وظایف و مسئوليتها :

۱- دریافت سیاست ها، خط مشی ها و دستور کار از مقام مافوق

۲- آگاهی از ضوابط و مقررات مربوط با وظایف محوله

۳- شناسایی و بررسی پروژه های آب و فاضلاب با قابلیت جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی

۴- اولویت بندی پروژه ها به منظور استفاده از منابع مالی

۵- بررسی و نظارت بر برنامه ی زمان بندی پیشرفت پروژه ی طبق تقسیط اعتبار تخصیصی

۶- آگاهی از روش های تأمین منابع مالی متناسب با پروژه های آب و فاضلاب و منابع سرمایه گذار، استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ی ملی و اعتبارات حاصل از فروش اوراق مشارکت ریالی و ارزی

۷- نظارت بر عملیات تصویب تسهیلات درخواستی با هماهنگی شرکت مهندسی، استانداری، بانک ها و سایر مراجع اثرگذار

۸- تدوین برنامه های توسعه و ترویج مشارکت بخش خصوصی در زمینه ی پروژه های آب و فاضلاب

۹- بررسی توسعه ی واگذاری کامل تصدی ها و انعقاد قراردادهای طولانی مدت جهت ساخت، بهره برداری و مالکیت (BOO و BOT) با هماهنگی شرکت مهندسی

۱۰- نظارت بر تهیه ی بانک اطلاعاتی سرمایه گذاران داخلی و خارجی

۱۱- نظارت بر تنظیم قراردادهای خرید خدمات و یا محصول تولیدی در قالب پرداخت مابه التقاوت تضمین شده با هماهنگی شرکت مهندسی

۱۲- نظارت بر پروژه های بهره مند از وام های بانک توسعه ای از قبیل بانک جهانی، بانک توسعه ی اسلامی و بانک توسعه و تجارت اکو (PMU)

۱۳- راهبری و نظارت کامل و مستمر بر قراردادهای خرید تضمینی آب و پساب از طریق سامانه های آب شیرین کُن و تصفیه-خانه های آب و فاضلاب

۱۴- راهبری و نظارت مستمر بر حُسن اجرای موافقت نامه های وامی و فاینانس داخلی و خارجی، BOO و BOT

 شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط :
آخرین به روزرسانی : 1397/03/05