صفحه اصلی > درباره ما > حوزه مدیریت عامل > دفتر حسابرسی و نظارت مالی 

دفتر حسابرسی و نظارت مالی

 

عناوین وظایف و مسئوليتها :

۱- تنظیم برنامه های حسابرسی و نظارت مالی

۲- اجرای برنامه های حسابرسی و نظارت مالي در مورد کلیه ی فعالیت های مالی به منظور حصول اطمینان از وجود روش ها، مقررات و کنترل های مالی، بکارگیری مؤثر و صحیح روش ها و کنترل ها و کارآمدی کنترل ها

۳- ممیزی واحدهای تابعه نسبت به ثبت صحیح و به موقع فعالیت ها در دفاتر و مدارک حسابداری، صحت و قابلیت اعتماد اطلاعات گزارش شده

۴- ارزیابی عملکرد اقتصادی، مالی و کارایی واحدهای آب و فاضلاب و تهیه ی گزارشات تحلیلی

۵- ارزیابی عملکرد واحدهای آب و فاضلاب از طریق تجزیه و تحلیل شاخص های کارایی، بهره وری، نیروی انسانی و دیگر نسبت های مالی و عملیاتی و هماهنگی فعالیت های انجام یافته با خط مشی تعیین شده

۶- تجزیه و تحلیل ها و تهیه ی گزارشات لازم در مورد رسیدگی های انجام شده و ارائه ی پیشنهاد به منظور بهبود عملکرد

۷- اندازه گیری عملکرد واحدها، فعالیت ها و افراد از طریق مقایسه ی گزارشات عملکرد با منابع و امکانات موجود و در اختیار و رسیدگی به شکایات واصله و اقدام لازم در این مورد

۸- همکاری با حسابرسان مستقل در مورد رسیدگی ها و برنامه های حسابرسی آن ها، همکاری با بازرس قانونی

۹- دریافت گزارش بازرسی قانونی شرکت و اعلام نظر پیرامون آن و ارائه ی گزارش به مدیرعامل

۱۰- انجام مأموریت های لازم جهت بازرسی واحدهای تابعه و ارزیابی عملکرد واحدها و افراد مسئول

۱۱- انجام هرگونه مطالعه و رسیدگی خاص که از سوی مدیر عامل ضروری تشخیص داده شود

۱۲- انجام ساير امور ارجاعي مرتبط با شغل

 شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : دفتر حسابرسی و نظارت مالی
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط :
آخرین به روزرسانی : 1397/03/05