صفحه اصلی > درباره ما > حوزه مدیریت عامل > دفتر امور حقوقی، تحصیل و تملک اراضی 

دفتر امور حقوقی، تحصیل و تملک اراضی

 

عناوین وظایف و مسئوليتها :

۱- جمع آوری و بررسی اطلاعات جهت ارائه ی نظرات مشورتی و استفاده در لوایح دفاعیه های قانونی

۲- پی گیری امور در خصوص اقامه ی دعوی و تنظیم دادخواست مربوط به دعاوی کیفری، حقوقی و جزائی علیه افراد در مراجع قانونی و دفاع و پاسخ گویی به امور مربوط به دعاوی مطروحه علیه شرکت و تهیه ی لوایح مربوط تا حصول نتیجه ی نهایی

۳- تفکیک عرایض و شکایات واصله و ارجاع به كارشناس مربوطه

۴- تهیه ی لایحه، دادخواست، دفاعیه و اظهار نظرها و راهنمایی های حقوقی مورد نیاز

۵- شرکت در جلسات دادرسی جهت دفاع از حقوق شرکت

۶- مراجعه به متعهدین و ظهرنویسان اسناد و بدهکاران شرکت و انجام اقدامات قانونی جهت استیفای حقوق شرکت

۷- رسیدگی و انجام تحقیقات لازم در موارد تجاوز به اراضی و دیگر مواردی که منافع شرکت را شامل می شود

۸- بررسی مدارک، اسناد مالكيت، تملك اراضي، اجاره نامه ها، قراردادها و صورت جلسات از نظر انطباق با مقررات مدون شرکت

۹- تهیه ی متن قراردادهای منعقده در خصوص خرید و فروش با همكاري دفتر قراردادها

۱۰- اقدام و پی گیری موارد مربوط به استفاده ی غیرمجاز از شبکه ی آب و فاضلاب، استملاک اراضی و تجاوز به حریم ها و غیره

۱۱- ارائه ی نظریات مشورتی به مدیریت سازمان و واحدهای مختلف شرکت

۱۲- رسیدگی و اظهار نظر در موارد حقوقی که ارجاع می گردد

۱۳- تهیه ی دستور جلسات و صورتجلسات

۱۴- انجام ساير امور ارجاعي مرتبط با شغل

 شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : دفتر امور حقوقی، تحصیل و تملک اراضی
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط :
آخرین به روزرسانی : 1397/03/05