صفحه اصلی > درباره ما > اطلاعات شرکت > استراتژی و برنامه ها 

استراتژی شرکت

 

برای پیاده سازی موفق استراتژی نوآوری پیشرو به عنوان استراتژی منتخب شرکت آب و فاضلاب استان گیلان آن بایستی زمینه را به گونه ای فراهم آورد تا بین این استراتژی و چشم انداز، مأموریت و اهداف شرکت پیوند برقرار شود؛ تا شرکت براساس چشم اندازش به عنوان بخشی فعّال و پيشرو در رقابت با شرکت های آب و فاضلاب سایر استان ها قرار گیرد و هم در توسعه ی پایدار استان گیلان در راستای ایران 1404، از جوانب مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی نقش مؤثری داشته باشد. بنابراین، شرکت بایستی با بهره گیری از ویژگی های استراتژی نوآوری پیشرو، فرصت های پیرامون محیط خود را شناسایی و از آن ها به نحو احسن استفاده نموده و همچنین نقاط ضعفش را رفع نماید, که این امر مستلزم توجه به برنامه های عملیاتی پیشنهادی ای است که برای کلیه ی واحدهای شرکت ارائه شده است.

برنامه های عملیاتی شرکت برای پیاده سازی استراتژی نوآوری پیشرو

 • معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی

-       اصلاح ساختار اداری و ایجاد انعطاف مناسب در آن جهت مدیریت اثربخش

-       ارتقای سطح دانش، توانایی و مهارت کارکنان

-       رعايت پژوهش مداري در سياست سازي، برنامه ريزي و تصميم گيري در فعاليت هاي شركت و گسترش پژوهش های کاربردی و توسعه ای

-       استقرار نظام جامع فناوری اطلاعات

-       توجه به برنامه ریزی استراتژیک جهت اتخاذ تصمیمات راهبردی

-       تدوین بودجه ی مناسب با نیازها

 • معاونت مالی و پشتیبانی

-       حفظ و ارتقاي انگیزه، کارایی و سلامت کارکنان

-       ارتقای کمی و کیفی فعالیت های امور مالی و بازرگانی شرکت جهت انجام فعالیت ها به طور کارآمد و اثربخش

-       بهبود روند کار در اداره ی انبار شرکت

 • معاونت مهندسی و توسعه

-       مهندسی مجدد تأسیسات تولید و توزیع آب و از این طریق ارتقای بهره وری در شبکه ها و تأسیسات آب و فاضلاب

-       استقرار نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه

-       آمایش سرزمین (مدیریت فضا)

-       تمهیدات لازم جهت بهبود کیفیت عملیات

 • معاونت بهره برداری

-       بهره برداری بهینه از آب و فاضلاب

-       کاهش پرت آب (آب بدون درآمد)

 • معاونت مشترکین و درآمد

-       دستیابی به فواید ملموس و ناملموس از طریق بکارگیری رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری

-       ارائه ی خدمات بهنگام به متقاضیان (خدمات فروش) و مشترکین (خدمات پس از فروش) و خدمات اصلاح قبوض از طریق راه اندازی سامانه های غیرحضوری و الکترونیکی

-       تدوین مناسب تعرفه ها

-       بهبود فرایندهای عملیاتی از طریق بهبود فرایندهای عملیاتی

 • دفتر واحد تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت

-       ایجاد شرایط مساعد جهت مشارکت و سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی

 • دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

-       بهبود شرایط برای انجام فعالیت های دفتر

-       حضور فعّال در زمینه های فرهنگی و اجتماعی از طریق تبلیغات محیطی

 • اداره حفاظت، ایمنی و سلامت کار

-       توجه مستمر به سلامت کارکنان شرکت

-       ارتقای ایمنی فعالیت های شرکت

 • دفتر قراردادها

-       بهبود شرایط کار و افزایش راندمان امور قراردادها

 • دفتر حراست و امور محرمانه

-       بهبود روش فرایندها و فعالیت های فعلی

 • امور حقوقی، تحصیل و تملک اراضی

-       بهبود شرایط جهت انجام فعالیت های مربوط به امور حقوقی، تحصیل و تملک اراضی

 • دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

-       بهبود وضعیت فعلی و آتی دفتر

 • دفتر حسابرسی و نظارت مالی

-       بکارگیری فرایندهای کلیدی حسابداری مدیریت

-       بهبود فرایند نظارتشناسنامه صفحه
عنوان صفحه : استراتژی و برنامه ها
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط : مدیر سیستم
آخرین به روزرسانی : 1397/07/01