صفحه اصلی > درباره ما > معرفی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور 

معرفی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در سال ۱۳۷۱ به استناد ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و در جهت تحقق مفاد ماده (۱۷) قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب در هيئت دولت مصوب گرديد و بر اساس پيشنهاد وزارت نيرو، اساس‌نامه مادر تخصصي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور به تاييد سازمان مدير يت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي رسيد.
هدف از تشكيل شركت، ساماندهي فعاليت‌هاي تصدي وزارت نيرو در امور آب و فاضلاب شامل مديريت صحيح، نظارت و ارزيابي عملكرد، هدايت و راهبري، افزايش بازدهي و بهره‌وري و استفاده مطلوب از امكانات شركت‌هاي زيرمجموعه در چارچوب سياست‌هاي وزارت نيرو و همچنين كارگزاري وزارت نيرو براي انجام نظارت‌ها و تدوين برنامه‌ها تدوين گرديد
تاريخچه لوله كشي آب در ايران:‌ نخستين بار در سال ۱۳۰۱ طرح احداث شبكه‌هاي لوله كشي آب شرب شهرهاي ايران بررسي و بخشي از شهرها لوله كشي ‌شدند
بنگاه مستقل آب لوله بيرجند: اين بنگاه‌، اولين سازمان آبرساني در ايران است كه در سال ۱۳۰۲ در شهر بيرجند شروع به فعاليت كردهاست‌. چگونگي شكل گيري و برپايي بنگاه آب لوله و بخشهاي سازماني آن به شرح ذيل مي‌باشد
اهداف ‌: غرض از تشكيل بنگاه‌، اداره امور مربوط به حفظ و نگهداري مسير لوله‌هاي آب بيرجند و نيز توسعه شبكه لوله‌كشي اين‌شهر بمنظور بهره‌مندي عمومي سكنه شهر، عنوان مي‌كند مؤسسين‌ : تركيب هيئت مؤسسين بنگاه‌، شامل گروهي ۳۰ نفر شامل روحانيون طراز اول‌، متمولين بازار و سياستمداران وقت ازجمله نماينده منطقه و تعدادي از فرهنگيان بود
برپايي و تأسيس ‌: در روزگاران گذشته براي تأمين آب شهر بيرجند، آب انبارهايي توسط افراد خير و نيكوكار ساخته شده بود كه ازآب قنوات و آباديهاي دامنه كوه باقران پر مي‌گشت و تنها منبع تأمين آب شرب اهالي در تابستان به حسابمي‌آمد. در سال ۱۳۰۶ عمليات‌ احداث مجراي رودخانه كرج به تهران آغاز شد و عمليات اجراي اين طرح كه از روستاي بيلقان كرج‌، جمشيد آباد تهران به ‌طول ۵۳ كيلومتر كه ۲۰ كيلومتر از اين مسير كانال بود، ۴ ماه به طول انجاميد آب در مسير احداث شده هرز رفته و آلوده‌ مي‌شد. در سال ۱۳۳۰ طرح اول لوله كشي آب تهران براساس جمعيت ۹۰۰هزارنفراجراشدشناسنامه صفحه
عنوان صفحه : معرفی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط : مدیر سیستم
آخرین به روزرسانی : 1397/05/03